Szczegóły konkursu urodzinowego Radia Gniezno na www.radiogniezno.pl/20lat

Lektor: Alan Pavletta